17316 dicreet dating


17-Feb-2019 01:34

17316 dicreet dating-19

String sex chat online

Ten vierde, dat van de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit wordt gemaakt.

Ik kan u meedelen dat Europees commissaris Thyssen inderdaad heeft aangekondigd dat de Commissie haar voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn zal aanhouden, ondanks de gelekaartprocedure die werd ingesteld door een aantal, voornamelijk Oost-Europese, lidstaten.

Ten tweede, voor iedereen dezelfde en degelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming.

Ten derde, gelijke behandeling van alle Europese werknemers.

Het ging over een buitenlandse interimvrachtwagenchauffeur, die een maand zijn rijbewijs had en al drie dagen zo goed als continu met beton aan het rondrijden was tijdens een hittegolf.

De besprekingen over dat voorstel zijn momenteel lopend op Europees niveau.

In dat kader verdedigen wij de Belgische belangen en zullen wij het streven naar gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats blijven ondersteunen, wat toch zeer belangrijk is, mijnheer Hedebouw.

Immers, hoewel zij onder Belgische arbeidsomstandigheden werken, betalen zij de socialezekerheidbijdragen in hun thuisland.

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken.Ten tweede, ik vind dat Belgi veel meer druk moet uitoefenen op Europees vlak.Op dit moment, in elk geval volgens informatie in de pers, worden de maatregelen niet echt strenger.Het probleem is dat de rechten van die werknemers massaal worden omzeild en fors met voeten worden getreden. De wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan dat de overuren en de sociale bijdragen worden betaald.